Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/2018

Msza Święta inaugurująca Rok Katechetyczny 2017/2018

odbędzie się 4 września o godzinie 9.00 w Bazylice Św. Krzyża.

 

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/2018 dla klas pierwszych

odbędzie się 4 września o godzinie 10.00 w Auli Szkoły.

 

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017 /2018 dla klas starszych

odbędzie się 4 września o godzinie 11.00 - spotkanie z wychowawcami

w salach lekcyjnych.

Maturalny egzamin poprawkowy

Maturalny egzamin poprawkowy z matematyki
odbędzie się 22.08.2017
w Zespole Szkół Gastronomicznych ul. Poznańska 6/8 w Warszawie.

Ustny maturalny egzamin poprawkowy
z języka polskiego i języka angielskiego
 odbędzie się 23.08.2017
w Zespole Szkół Gastronomicznych ul. Poznańska 6/8 w Warszawie.

 

Szczegółowy harmonogram maturalnych egzaminów poprawkowych znajduje się w szkole.

Spotkania z teatrem

Tradycją naszej szkoły są wyjścia do teatru. W tym roku udało nam się odwiedzić Teatr Narodowy oraz Teatr Buffo. Atmosfera w każdym z nich jest inna. W pierwszym z wymienionych jest atmosfera poważna, natomiast w drugim, spektakle są skierowane do każdej osoby, zwłaszcza młodzieży. Poznaliśmy sztuki lekkie oraz łatwe w odbiorze, jak i te trudne o poważnej tematyce, wymagające od nas skupienia. 

           W tym roku szkolnym udało nam się zobaczyć sztuki związane z tematami poruszanymi na lekcjach („Dziady” A.Mickiewicza, „Kordian” J.Słowackiego, „Romeo i Julia” W.Szekspira) oraz takie, które wychodzą poza program licealny („Iwona, księżniczka Burgunda” W.Gombrowicza). Nie są to wyjścia obowiązkowe, mimo to zainteresowanie nimi jest bardzo duże. Ja byłam na wszystkich przedstawieniach i nie żałuje, że poświęciłam na nie swój czas. O wiele lepiej można zrozumieć dramat oglądając go w teatrze, niż czytając. Aktorzy swoją grą podkreślają ważne cechy postaci. Czasami potrafią tak dobrze zagrać swoją role, że mam wrażenie jakby to był prawdziwy bohater utworu. Również bardzo istną rzeczą w sztuce jest muzyka. Często jest niezauważalna, ponieważ dobrano ją idealnie do danej sceny. Dzięki niej bardziej się wczuwamy w sytuację. Kolejnym elementem jest charakteryzacja postaci, która w mniejszym stopniu, ale jednak wpływa na odbiór utworu. Najbardziej moją uwagę zwróciły stroje w „Kordianie” A. Mickiewicza, był on bardzo różnorodne i adekwatne do sytuacji.

Czytaj więcej: Spotkania z teatrem

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2017/2018.

Dlaczego my? 

 

 

od 10 sierpnia od godz. 10.00 do 14 sierpnia do godz. 16.00

W rekrutacji uzupełniającej kandydaci nie wypełniają wniosku o przyjęcie w elektronicznym systemie. Wniosek o przyjęcie kandydaci składają bezpośrednio w wybranej przez siebie szkole dysponującej wolnymi miejscami. Do wniosku o przyjęcie dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 28 sierpnia do godz. 12.00

Komisja rekrutacyjna ogłosi listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

 od 29 sierpnia od godz. 8.00 do 30 sierpnia do godz. 16.00

Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu(w przypadku przyjęcia do technikum).

do 31 sierpnia do godz. 16.00

 Komisja rekrutacyjna ogłosi listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 

 

Finał akcji „Zgrana Klasa”

Przedstawiamy klasyfikację.

Gratulujemy zwycięzcom.

 

 

Punktacja po 2 konkurencjach

Punktacja w 3 konkurencji

Bonus od Rady Rodziców

Suma punktów

I miejsce       1e

126

82

40

248

II miejsce      2b

83

114

 

197

III miejsce     1c

84

107

 

191

IV miejsce     1a

82

79

 

161

V miejsce      1d

66

37

30

133

VI miejsce     2e

63

37

 

100

VII miejsce    1t

29

 

50

79

VIII miejsce   1b

12

46

 

58

IX miejsce     2d

34

15

 

49

Nagrody zostaną rozdane w dniu zakończenia roku szkolnego

tj. 23.06.2017

 

                                               Zapraszamy do zabawy w przyszłym roku szkolnym.

                                                                       Samorząd Uczniowski.

Zajęcia pozalekcyjne

Media