Ranking it-szkoła 2014

Miło nam poinformować, że nasza szkoła w roku szkolnym 2013/2014 zajęła

  • 23 miejsce w rankingu ogólnopolskim (awansowała  aż 148 pozycji w porównaniu z rokiem ubiegłym)  
  • 4 miejsce w województwie mazowieckim (awansowała  44 miejsca w porównaniu z rokiem ubiegłym ). 

Ranking szkół ponadgimnazjalnych IT Szkoła jest sporządzany na podstawie pomiaru aktywności udziału uczniów szkół ponadgimnazjalnych w poszczególnych kategoriach działań programu  w układzie ogólnopolskim oraz wojewódzkim dla wszystkich szkół zarejestrowanych w programie. 

Szkolny koordynator projektu, 
Małgorzata Winczewska

"Mój cyfrowy świat"

 

Liczna grupa uczniów klas pierwszych oraz drugich wzięła udział w konkursie graficznym programu it-szkoła pt. „Mój cyfrowy ”.   Zapraszamy do obejrzenia w galerii konkursu na stronie it-szkoły prac uczniów naszej szkoły.

Jan Zdanowski  z klasy 2 La zajął V miejsce. Zwycięzcy jeszcze raz serdecznie gratulujemy.

Dzień Kultury "Emilian" 2014

2 czerwca 2014 roku odbył się Szkolny Dzień Kultury „Emilian”. Klasy rywalizowały o nagrodę Pana Dyrektora, Grand Prix Emiliana oraz Nagrodę Publiczności. Funatorem nagród był Pan Dyrektor oraz Rada Rodziców.

                Po przywitaniu przez p. Bednarczyk - organizatora „Emiliana” - Pan Dyrektor Jerzy Jerzak rozpoczął Dzień Kultury uderzeniem w gong. Zmagania konkursowe zapowiadali konferansjerzy: Aleksandra Żbikowska z 2Lc, Antonina Kozielska z 2Lc i Kamil Kuć z 3T.

Czytaj więcej: Dzień Kultury "Emilian" 2014

Zakończenie projektu w IPN

                4 czerwca 2014 roku w siedzibie IPN – Przystanek Historia odbyło się uroczyste zakończenie IV edycji projektu edukacyjnego „O tym nie można zapomnieć... - spotkania z kobietami, które przeszły piekło obozów i łagrów”. Projekt został zainicjowany i realizowany przez Centrum Edukacyjne IPN Przystanek Historia przy współpracy z Fundacją Ja Kobieta, Urzędem ds Kombatantów i Osób Represjonowanych, Muzeum Więzienie Pawiak, Muzeum w Tykocinie i Oddziałem Muzeum Lubelskiego „Pod zegarem”.

Czytaj więcej: Zakończenie projektu w IPN

"Warszawa - Moje Miasto 2014" - konkurs rozstrzygnięty!

 

Finał konkursu odbył się w czwartek, 5 czerwca 2014 r., o godzinie 17.00, na Scenie Dziecka w Piwnicach Staromiejskich Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej. Wszystkich zebranych w odpowiedni nastrój wprowadził utwór muzyczny "Pójdę na Stare Miasto" wykonany przez Annę Mazurek, uczestniczkę warsztatów Muzycznej Sceny Młodych SCEK, przy akompaniamencie Przemysława Zalewskiego. Następnie przewodnicząca jury konkursu, Pani Halina Polak, i dyrektor Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej, Pan Wojciech Feliksiak, wręczyli dyplomy, wyróżnienia i nagrody.

Czytaj więcej: "Warszawa - Moje Miasto 2014" - konkurs rozstrzygnięty!

Zajęcia pozalekcyjne

Media