Certyfikat Wars i Sawa

 

Wspieramy uzdolnionych

 Edukacja jest kreowaniem umysłów (Philip Zimbardo)

 

 W 2012 roku nasza szkoła przystąpiła do IV edycji programu WARS i SAWA. Rok później otrzymaliśmy Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA, potwierdzający osiągnięcie przez naszą szkołę określonego, pożądanego standardu pracy w zakresie rozwijania uzdolnień uczniów. Tym samym dołączyliśmy do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych.

 

   

 

14 stycznia br. Pani Edyta Janiak podczas prezentacji Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnionych w LXXXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Emiliana Konopczyńskiego w Warszawie przedstawiła m.in. cele tego programu, formy ich realizacji oraz sukcesy naszych uczniów.

Uzdolnienia i zainteresowania uczniów zostały zdiagnozowane na podstawie wyników testu APIS, wywiadu sondażowego oraz analizy świadectw gimnazjalnych.

Aby stworzyć jak największej grupie uczniów szansę rozwijania swoich uzdolnień i zainteresowań, podejmujemy różnorodne działania w szkole, jak i poza szkołą, które przedstawiamy poniżej (o niektórych informowaliśmy już na bieżąco w Aktualnościach):

 

 

Naszym największym osiągnięciem są sukcesy uczniów:

Gdy uczeń osiąga coś dzięki nauczycielowi, nauczyciel również czegoś się uczy!

(Paulo Coelho, Jedenaście minut)

 

Zajęcia pozalekcyjne

Media