Godziny pracy Zespołu Psychologiczno-Pedagogicznego

  

Uczniowie mogą skorzystać z porad dwóch szkolnych psychologów i pedagoga oraz psychologa z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1.

 


 PEDAGOG

(gabinet nr 207, II piętro)

Pani Ewa Listowska

Poniedziałek

8.00-13.00

Wtorek

 -

Środa

11.30-16.00

Czwartek

8.00-13.00

Piątek

-

Pani Ewa Listowska zaprasza uczniów, którzy mają problemy szkolne, rodzinne, rówieśnicze na indywidualne rozmowy i konsultacje.

 


PSYCHOLOGOWIE

(gabinet nr 106, I piętro)

 

Pani Katarzyna 
Jaśkiewicz

Pani Grażyna Fabiszewska

Poniedziałek

 8.00-12.00

 -

Wtorek

11.00-16.30

 -

Środa

12.00-17.30

11.30-13.30

Czwartek

8.00-13.00

10:00-13:00

Piątek

10.00-15.00

-

 


  PSYCHOLOG współpracujący ze Szkołą

z ramienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1

w Warszawie przy ul. Złota 9 lok. 3

 Pani Dorota Żelazo

przyjmuje w Poradni w następujące dni:

Poniedziałek

14:30-19:00

Wtorek

8:00-12:30 

Środa

15:00-19:00

Czwartek

 8:00-12:00

Piątek

 teren

 

W Szkole pełni dyżur raz w miesiącu - w piątki w godzinach 8.00-12.00 w gabinecie psychologów

(gabinet nr 106, I piętro).
Terminy dyżurów w roku szkolnym 2017/2018:
I SEMESTR: 8.09, 6.10, 9.11 (czwartek), 1.12, 5.01
II SEMESTR: 2.02, 2.03, 6.04, 10.05 (czwartek), 7.06 (czwartek).
Adres strony Poradni: http://www.ppp1.waw.pl 

Nr tel. do Poradni: 22 826 99 86

 

 

 

Zajęcia pozalekcyjne

Media