Dyrekcja szkoły

 

DYREKTOR SZKOŁY

Bożena Grzelewska

 

WICEDYREKTOR SZKOŁY

Anna Krzykowska

 

KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO

Beata Markulis

Zajęcia pozalekcyjne

Media