Nauczyciele - rok szkolny 2016/2017

 

 

PRZEDMIOTY

 

 

NAUCZYCIELE

 biologia

 Beata Markulis - kierownik

 ds. kształcenia praktycznego

 Joanna Sokołowska 

 

 chemia

 Ewa Woźniak

 

 działalność gospodarcza

 w branży elektronicznej

 

 Anna Bebko

 edukacja dla bezpieczeństwa

 Grzegorz Tarach

 

 ekologia i ochrona środowiska

 Beata Markulis - kierownik

 ds. kształcenia praktycznego

 

 eksploatacja urządzeń 

 elektronicznych

 Rafał Duch

 Adam Gałach

 Maciej Kopydłowski

 Janusz Wołowiec

 

 elektrotechnika i elektronika

 Rafał Duch

 Janusz Wołowiec

 

 etyka

 Małgorzata Bielecka

 

 fizyka

 Jolanta Beling

 Grażyna Kulik-Leżańska

 

 geografia

 Bożena Grzelewska - dyrektor

 Jakub Kopycki 

 

 historia

 Anna Andrzejewska

 Ewa Górecka

 Anna Krzykowska - wicedyrektor

 

 historia i społeczeństwo

 Monika Borkowska-Bojanek

 Ewa Górecka

 Katarzyna Iwanejko

 Dagmara Sątowicz

 

 historia w źródłach

 Ewa Górecka

 

 informatyka

 Danuta Kostrzewa

 Małgorzata Winczewska

 

 instalacje urządzeń

 elektronicznych (CKP)

 

 Marek Milewski

 Włodzimierz Hausman

 język angielski

 Anna Berlińska

 Irmina Czyż

 Izabela Czyż

 Katarzyna Guess

 Beata Stępniak

 Mariusz Zdziech

 

 język hiszpański

 Monika Kolenda

 Joanna Milewska

 

 język niemiecki

 Anna Rymaszewska

 Monika Wielgus 

 

 język polski

 Halina Miłosz

 Anna Morawska

 Anna Szcześniak

 Urszula Szulepa

 Edyta Zdziera

 

 język rosyjski

 Anna Bebko 

 

 laboratorium

 programowania

 

 Małgorzata Winczewska

 

 matematyka

 Elżbieta Krzyścin 

 Jolanta Grzegorczyk

 Anna Miłek

 Małgorzata Winczewska

 Ewa Woźniak

 Olga Popławska

 

 podstawy ekonomii

 Sylwia Szymanek

 

 podstawy przedsiębiorczości

 Anna Bebko

 Sylwia Szymanek

 

 podstawy psychologii społecznej

 Grażyna Fabiszewska

 

 pomiary elektryczne

 i elektroniczne

 

 Janusz Wołowiec

 religia

 Dorota Lekka

 ks. Damian Wyżkiewicz

 

 urządzenia elektroniczne

 Rafał Duch

 Adam Gałach

 

 wiedza o kulturze

 Małgorzata Bielecka

 

 wiedza o społeczeństwie

 Anna Andrzejewska

 Dagmara Sątowicz

 

 wychowanie do życia w rodzinie

 Joanna Sokołowska

 

 wychowanie fizyczne

 Renata Bocian

 Paweł Kozłowski 

 Urszula Ostaszewska

 Zygmunt Petka

 Beata Styczyńska

 Dariusz Walicki

 

 

 

 

 

Zajęcia pozalekcyjne

Media