Oferta edukacyjna na rok 2018/2019

Klasa 1a

Przedmioty rozszerzone: język angielski, język niemiecki, geografia

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, geografia

 

Klasa 1b

Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, geografia

 

Klasa 1c

Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, historia, WOS

 

Klasa 1d

Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, biologia

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, biologia

 

 

Klasa 1t - technik elektronik

 

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, informatyka

 

Zajęcia pozalekcyjne

Media