Zużyte baterie

Nasza szkoła przyłączyła się właśnie do akcji pod hasłem Zbierasz zużyte baterie - chronisz środowisko. Baterie na bieżąco należy przekazywać do Pani Leżańskiej lub bezpośrednio do specjalnego pojemnika, który znajduje się na portierni u Pana Wojtka. Dla szkół, które osiągną najlepsze wyniki w zbiórce przewidziane są nagrody! Miejsca będą punktowane w zależności od ilości zebranych baterii w kilogramach w przeliczeniu na jednego ucznia.

Zajęcia pozalekcyjne

Media