Polityka Prywatności

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami:

1. Klauzula obowizku informacyjnego w zwizku z procesem rekrutacyjnym

2. Polityka prywatnosci ZS22

Zajęcia pozalekcyjne

Media