Ogólnopolski Konkurs Recytatorsko-Krasomówczy

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie

"W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów"

Regulamin

Karta Zgłoszeniowa

Zajęcia pozalekcyjne

Media