Czas lekcji                       Czas skróconych lekcji

Lekcja 1

8:00 – 8:45

8:00 – 8:30

Lekcja 2

8:50 – 9:35

8:35 – 9:05

Lekcja 3

9:45 – 10:30

9:10 – 9:40

Lekcja 4

10:50 – 11:35

9:45 – 10:15

Lekcja 5

11:45 – 12:30

10:35 – 11:05

Lekcja 6

12:45 – 13:30

11:10 – 11:40

Lekcja 7

13:40 – 14.25

11:45 – 12:15

Lekcja 8

14:30 – 15:15

12:20 - 12:50

 

 

 

Zajęcia pozalekcyjne

Media