Biblioteka

 

    Bibliotekę prowadzą panie:  Monika Borkowska - Bojanek i Dagmara Sątowicz. 

Biblioteka szkolna jest czynna:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek

8:00 - 14:30

środa

8:00 - 15.30

Czytelnia multimedialna:

od poniedziałku do piątku

8:00 - 14:30

    Z biblioteki szkolnej korzystają uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy administracji. Jest jednym z procesów dydaktycznych w szkole. Posiada cztery stanowiska komputerowe. Katalog biblioteczny opracowany jest w programie komputerowym "BIBLIOTEKA  SZKOLNA - MOL", statystyka czytelnictwa prowadzona jest w programie stworzonym przez bibliotekarzy.  

     Biblioteka znajduje się na parterze w dwóch salach. W jednej mieści się czytelnia z 25 stanowiskami czytelniczymi i z księgozbiorem podręcznym, a w drugiej księgozbiór główny. Zgromadzone są dokumenty piśmiennicze i niepiśmiennicze. Księgozbiór liczy około 27637 vol. 

DOKUMENTY PIŚMIENNICZE: 

 •  lektury szkolne;                                                         

 •  książki popularno - naukowe;

 •  słowniki językowe i przekładowe;
 •  wydawnictwa albumowe;
 •  encyklopedie ogólne i specjalistyczne;
 •  czasopisma młodzieżowe i metodyczne dla nauczycieli;
 •  programy nauczania;
 •  podręczniki;
 •  wydawnictwa dydaktyczne;
 •  informatory o gimnazjach; 

 

   DOKUMENTY NIEPIŚMIENNICZE: 

 •  dokumenty oglądowe: zbiory ilustracji (mapy, plakaty, plansze edukacyjne);
 •  dokumenty dźwiękowe: kasety magnetofonowe, płyty; dokumenty oglądowo - dźwiękowe: kasety wideo (edukacyjne, z ekranizacjami lektur, wydawnictwa multimedialne (encyklopedie PWN, specjalistyczne, słowniki ). 

 Księgozbiór gromadzony jest drogą zakupów.    

 

Biblioteka bierze udział w konkursie "Wydajemy własną książkę". Konkurs organizowany jest przez Dom Kultury - Muranów.

 

 

Zajęcia pozalekcyjne

Media