Wychowawcy w roku szkolnym 2017/2018

LXXXIII Liceum Ogólnokształcące

im. Emiliana Konopczyńskiego

  1a

  1. Sylwia Szymanek

  2. Irmina Czyż

  1b

  1. Ewa Zdziera

  2. ks. Damian Wyżkiewicz

  1c

  1. Katarzyna Iwanejko

  2. Katarzyna Guess

  1d

  1. Joanna Sokołowska

  2. Paulina Kalinowska

  2a

  1. Anna Rymaszewska

  2. Monika Kolenda

  2b

  1. Anna Andrzejewska

  2. Beata Stępniak

  2c

  1. Olga Popławska

  2. Monika Kolenda

  2d

  1. Jakub Kopycki

  2. Izabela Czyż

  2e

  1. Jolanta Grzegorczyk

  2. Joanna Sokołowska

  3a

  1. Jolanta Beling

  2. Halina Miłosz

  3b

  1. Anna Berlińska

  2. Barbara Dąbrowska

  3c

  1. Urszula Szulepa

  2. Anna Krzykowska

  3d

  1. Beata Markulis

  2. Elżbieta Krzyścin

  3e

  1. Monika Borkowska-Bojanek

  2. Renata Bocian

 

Technikum Elektryczno-Elektroniczne nr 1

1t

  1. Rafał Duch

  2. Janusz Wołowiec

2t

  1. Urszula Ostaszewska

  2. Ewa Jędrzejowska-Marmaj

3t

  1. Ewa Woźniak

  2. Beata Styczyńska

4t

  1. Monika Wielgus

  2. Ewa Woźniak

 

 W przypadku nieobecności pierwszego wychowawcy 

wszystkie obowiązki przejmuje drugi wychowawca.

 

 

Zajęcia pozalekcyjne

Media