Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/2018

Msza Święta inaugurująca Rok Katechetyczny 2017/2018

odbędzie się 4 września o godzinie 9.00 w Bazylice Św. Krzyża.

 

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/2018 dla klas pierwszych

odbędzie się 4 września o godzinie 10.00 w Auli Szkoły.

 

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017 /2018 dla klas starszych

odbędzie się 4 września o godzinie 11.00 - spotkanie z wychowawcami

w salach lekcyjnych.

Maturalny egzamin poprawkowy

Maturalny egzamin poprawkowy z matematyki
odbędzie się 22.08.2017
w Zespole Szkół Gastronomicznych ul. Poznańska 6/8 w Warszawie.

Ustny maturalny egzamin poprawkowy
z języka polskiego i języka angielskiego
 odbędzie się 23.08.2017
w Zespole Szkół Gastronomicznych ul. Poznańska 6/8 w Warszawie.

 

Szczegółowy harmonogram maturalnych egzaminów poprawkowych znajduje się w szkole.

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2017/2018.

Dlaczego my? 

 

 

od 10 sierpnia od godz. 10.00 do 14 sierpnia do godz. 16.00

W rekrutacji uzupełniającej kandydaci nie wypełniają wniosku o przyjęcie w elektronicznym systemie. Wniosek o przyjęcie kandydaci składają bezpośrednio w wybranej przez siebie szkole dysponującej wolnymi miejscami. Do wniosku o przyjęcie dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 28 sierpnia do godz. 12.00

Komisja rekrutacyjna ogłosi listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

 od 29 sierpnia od godz. 8.00 do 30 sierpnia do godz. 16.00

Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu(w przypadku przyjęcia do technikum).

do 31 sierpnia do godz. 16.00

 Komisja rekrutacyjna ogłosi listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 

 

Spotkania z teatrem

Tradycją naszej szkoły są wyjścia do teatru. W tym roku udało nam się odwiedzić Teatr Narodowy oraz Teatr Buffo. Atmosfera w każdym z nich jest inna. W pierwszym z wymienionych jest atmosfera poważna, natomiast w drugim, spektakle są skierowane do każdej osoby, zwłaszcza młodzieży. Poznaliśmy sztuki lekkie oraz łatwe w odbiorze, jak i te trudne o poważnej tematyce, wymagające od nas skupienia. 

           W tym roku szkolnym udało nam się zobaczyć sztuki związane z tematami poruszanymi na lekcjach („Dziady” A.Mickiewicza, „Kordian” J.Słowackiego, „Romeo i Julia” W.Szekspira) oraz takie, które wychodzą poza program licealny („Iwona, księżniczka Burgunda” W.Gombrowicza). Nie są to wyjścia obowiązkowe, mimo to zainteresowanie nimi jest bardzo duże. Ja byłam na wszystkich przedstawieniach i nie żałuje, że poświęciłam na nie swój czas. O wiele lepiej można zrozumieć dramat oglądając go w teatrze, niż czytając. Aktorzy swoją grą podkreślają ważne cechy postaci. Czasami potrafią tak dobrze zagrać swoją role, że mam wrażenie jakby to był prawdziwy bohater utworu. Również bardzo istną rzeczą w sztuce jest muzyka. Często jest niezauważalna, ponieważ dobrano ją idealnie do danej sceny. Dzięki niej bardziej się wczuwamy w sytuację. Kolejnym elementem jest charakteryzacja postaci, która w mniejszym stopniu, ale jednak wpływa na odbiór utworu. Najbardziej moją uwagę zwróciły stroje w „Kordianie” A. Mickiewicza, był on bardzo różnorodne i adekwatne do sytuacji.

Czytaj więcej: Spotkania z teatrem

Finał akcji „Zgrana Klasa”

Przedstawiamy klasyfikację.

Gratulujemy zwycięzcom.

 

 

Punktacja po 2 konkurencjach

Punktacja w 3 konkurencji

Bonus od Rady Rodziców

Suma punktów

I miejsce       1e

126

82

40

248

II miejsce      2b

83

114

 

197

III miejsce     1c

84

107

 

191

IV miejsce     1a

82

79

 

161

V miejsce      1d

66

37

30

133

VI miejsce     2e

63

37

 

100

VII miejsce    1t

29

 

50

79

VIII miejsce   1b

12

46

 

58

IX miejsce     2d

34

15

 

49

Nagrody zostaną rozdane w dniu zakończenia roku szkolnego

tj. 23.06.2017

 

                                               Zapraszamy do zabawy w przyszłym roku szkolnym.

                                                                       Samorząd Uczniowski.

Stypendia dla uzdolnionych


Od 19 czerwca br. rusza nabór do projektu Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka  na rok szkolny 2017/2018!

W ramach Programu stypendialnego planuje się przyznanie około 641 stypendiów. Łączna kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty w roku szkolnym 2017/2018 wyniesie około 4770 zł.

Stypendium ma charakter naukowy. Musi być wydatkowane na cele edukacyjne, bezpośrednio związane z rozwojem edukacyjnym poprzez realizację "Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia" (m.in. na zakup pomocy dydaktycznych, literatury, podstawowego wyposażenia miejsca nauki w domu, opłacenie uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych, wycieczkach edukacyjnych, kursach językowych oraz korzystania z Internetu itp.).

Celem projektu jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów dotychczasowych gimnazjów i uczniów dotychczasowych liceów ogólnokształcących z obszaru województwa mazowieckiego, szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów ogólnych tj. przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości.

Serdecznie zapraszamy do aplikowania o stypendium!


Więcej informacji na stronie:
http://www.mazovia.pl/edukacja-i-sport/

Świadomy nastolatek na wakacjach

Fundacja Studio Psychologii Zdrowia zaprasza młodzież w wieku 13-17 lat do udziału w bezpłatnych rozwijających spotkaniach. 

Tematyka spotkań:
Asertywność i radzenie sobie z presją.
Poczucie wartości i  umiejętność podejmowania decyzji.


Szczegóły na stronie: http://studio-psychologii.pl/aktualnosci/swiadomy-nastolatek-na-wakacjach/

Zapraszamy do udziału!

W schronisku "Na Paluchu"

Podziękowanie!

Schronisko „Na Paluchu” serdecznie dziękuje

wszystkim uczniom naszej szkoły, którzy wzięli udział

w zbiórce karmy dla bezdomnych zwierząt.

Młodzież Samorządu Uczniowskiego wraz z zaangażowaną grupą

przekazała w naszym imieniu ponad 80 kg karmy.

Samorząd Uczniowski

Akcja: Zgrana klasa. Wielkanoc.

Część II – Wielkanoc.

 

Samorząd Uczniowski podaje wyniki drugiej konkurencji, trzy - etapowej akcji, której celem jest wyłonienie najbardziej zgranej klasy.

Przypominamy, że 3 klasy, które zdobędą największą ilość punktów  w nagrodę otrzymają dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Będą mogły wykorzystać go na dowolną (po uzgodnieniu z wychowawcą ) formę integracji.

Czytaj więcej: Akcja: Zgrana klasa. Wielkanoc.

Konkursu Wiedzy Biblijnej

Gratulujemy Kasi Baranowskiej z kl. 2d i Mateuszowi Szabra z kl. 2a za przejście do drugiego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej "Civitas Christiana". Tegoroczna, XXI edycja, obejmowała Księgę Daniela i Apokalipsy. Uczestnicy drugiego etapu zostali zaproszeni do udziału w warsztatach biblijnych, które odbyły się 7 kwietnia w Kurii Metropolitarnej Warszawskiej. Zajęcia prowadziła dr. hab. Anna Kuśmirek, prof. UKSW, biblistka specjalizująca się w teologii Starego Testamentu. Uczestnicy mogli w ciekawy sposób lepiej przygotować się do kolejnego etapu konkursu. Kasi i Mateuszowi życzymy powodzenia! 

Zajęcia pozalekcyjne

Media